Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Bejelentkezés
kisvizsga

vizsga

Kis Vizsga · 1 éve
1 Hogyan történik a panasz kivizsgálása? (2.8pont)
A panasz kivizsgálásának időtartama lehetőség szerint a panasz beérkezésének időpontjától számított 2-3 napot ne haladja meg. A panaszügyintézés során biztosítani kell az ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak pártatlanságát és elfogulatlanságát.
2 Az MSz EN-378-1sz. szabvány melyik része ad konkrét előírásokat a RAC telepítésére vonatkozóan? (2.8pont)
A RAC telepítésére vonatkozóan az MSz EN-378-1, 5.3 pontja és "C" melléklete, valamint a 378-3 rész ad konkrét előírásokat.
3 Mikor használható a hűtött tér levegője a léghűtőre rakódott dér leolvasztására? (2.8pont)
Ha a hűtött térben tartandó hőmérséklet +2°C-nál magasabb.
4 Miért szükséges nyitott kompresszornál a jó tengelytömítés? (2.8pont)
Meg kell akadályozni, hogy a levegő a kompresszorba bejuthasson és hogy a hűtőközeg a kompresszorból kijuthasson.
6 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az adagoló szerv tisztán folyadék halmazállapotú hűtőközeget kap? (2.8pont)
Közvetlenül az adagoló szerv elé a folyadékvezetékbe beépített nézőüvegen látható.
7 A vonatkozó szabvány előírása értelmében vákuumozáskor mekkora abszolút nyomás maradhat a hűtőberendezésben és hol kell ezt mérni? (2.8pont)
A maradó abszolút nyomás max. értéke 270 Pascal lehet és értékét a hűtőberendezésnek a vákuumszivattyú szívócsonkjától legtávolabbi pontján kell mérni.
8 Miért előnyös a kondenzálódott hűtőközeget utóhűteni? (2.8pont)
Azért, hogy a kondenzátor és az adagoló szerv közötti nyomásesés miatt is tisztán folyadék kerüljön az adagoló szervhez.
9 Hogyan kell az összekötendő csöveket előkészíteni Lokring csőkötésekhez? (2.8pont)
Csővágóval elvágni, sorját, festéket, zsírt olajat eltávolítani
10 A kompresszor és a kondenzátor közötti vízszintes csőszakasz hogyan szerelendő? (2.8pont)
3% lejtéssel a kondenzátor felé.
11 Hogyan nevezzük a közvetlen (direkt) emisszió és a közvetett (indirekt) emisszió együttes hatását? (2.8pont)
TEWI értéknek
12 A hűtőberendezés milyen állapotát célszerű kihasználni a hűtőközeg betöltésénél? (2.8pont)
Az eredményes vákuumtartási próba befejezésekor a berendezésben uralkodó vákuummal "beszívatjuk" a hűtőközeget.
13 Hogy szabad szállítani kiépített izobutános kompresszort? (2.8pont)
A csonkokat biztonságosan lezárva, elnyomva
14 Mi a hűtőberendezésre vonatkozó legnagyobb megengedett nyomás? (2.8pont)
Az MSz EN-378-2sz. Szabvány 1.sz. táblázatában megadott érték
15 A 14/2015 (II.10.) Korm.rendelet előírása alapján milyen paraméterekkel rendelkező vákuum szivattyúra van szükség a képesített cégeknek? (2.8pont)
A vákuumolandó hűtőberendezés nagyságához megfelelő teljesítményű, legalább 0,05 mbar abszolút nyomás előállítására alkalmas kétfokozatú vákuumszivattyúra van szükség.
16 Miért hasznos szabályozni a kompresszorok hűtőteljesítményét? (2.8pont)
Mert a hűtőteljesítmény igény az üzemi körülményektől függően változik.
17 Mikor szabad a hűtőberendezést hűtőközeggel feltölteni? (2.8pont)
Akkor, ha az előzetes, hűtőközeg nélküli tömörségi vizsgálatok, azaz a nagynyomású- és vákuumtartási próbák sikeres eredménnyel zárultak.
18 Mi a hűtőközegek harmatponti hőmérséklete? (2.8pont)
A kondenzáció kezdő hőmérséklete adott nyomáson
19 Melyek az ún. vákuumoló- töltőkészülékek fő elemei? (2.8pont)
Vákuumszivattyú, töltőhenger, elosztóblokk, mérőműszerek, szabályozó- és védelmi berendezések
20 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
Az elpárologtatóban a elpárolgó folyadékfázisú hűtőközeg hőt von el a hűtendő közegből.
21 Hogyan működik a szívóvezetékbe épített szervoműködésű teljesítményszabályozó? (2.8pont)
Ha a szelep utáni szívónyomás csökken, a szelep előtti nyomást segédenergiaként felhasználva a szelep nyit és fordítva.
22 Mennyi ideig kell egy hűtőberendezést vákuumozni? (2.8pont)
A vákuumszivattyú leállítása után tartósan maradó <=270 Pa belső nyomás eléréséig
23 Mit nevezünk "biztonsági hűtőközegnek"? (2.8pont)
Ami nem mérgező, nem tűz- és robbanásveszélyes.
24 Magyarázza el az üvegházhatás fokozódása és a globális felmelegedés jelenségét! (2.8pont)
Az "üvegházhatás"-on alapuló "globális felmelegedés", a földi légkör hőmérsékletének az utóbbi években felgyorsuló növekedése. Rövid távon változni látszik a Föld hőegyensúlya - melegszik a Föld.
25 Mi hűti a hermetikus kompresszorok villamos betétmotorját? (2.8pont)
A szívott hűtőközeg-gőz és a szóróolajozás együttesen.
26 Mi a legfőbb erénye az izobutános hűtőkörök javításánál a Lokring csőkötéseknek? (2.8pont)
Hőközlés nélkül elkészíthető, nem tűzveszélyes
27 Üzemszünetben a kompresszor környezete hidegebb lett a kondenzátorénál. Szükséges-e beavatkozni? (2.8pont)
Igen. Visszacsapó szelep építendő be a nyomó vezetékbe a meleg térben. Előnyösebb lehet a karterfűtés növelése, és a nyomóvezeték folyadék visszaáramlást kizáró vezetése.
28 Mit értünk nyomás alatt? (2.8pont)
a felületre merőlegesen ható erőt és az erőhatásnak kitett felület arányát
29 Válassza ki a helyes megoldást! (2.8pont)
0,5 bar = 50 kPa = 0,05 MPa
30 Az első üzembe helyezés után a hűtőberendezés mely részeit kell kézi szivárgásvizsgáló eszközzel ellenőrizni? (2.8pont)
Valamennyi potenciális szivárgáshelyet
31 Milyen gép a hűtőkompresszor? (2.8pont)
Térfogatot szállító gép
32 Mikor kell ellenőrizni az olajszintet a kompresszorban? (2.8pont)
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.
33 Mit értünk abszolút nyomás alatt? (2.8pont)
a túlnyomás és a légköri nyomás összege
34 Munkatársa udvariatlanul viselkedik az Ön egyik üzleti partnerével egy megbeszélésen, és az illető nem hajlandó utólag bocsánatot kérni. Mit tesz? (2.8pont)
Lehetőséget teremt mindkét félnek, hogy rendezzék soraikat.
35 Milyen nyomásértékre kell beállítani a nyomásterhelés megkezdése előtt a nitrogén-reduktor nyomáscsökkentő szelepét? (2.8pont)
A próbanyomás felére
36 Miért kell elszívni a hűtőközeg gőzt az elpárologtatóból? (2.8pont)
Hogy folyamatosan biztosítani lehessen a párolgást.
37 Mire kell a szerelőnek előre gondolni gyárilag előszerelt "csoportaggregát" telepítése esetén? (2.8pont)
Arra, hogy az épületben és a gépházban is megfelelő nagy keresztmetszetű nyílások és utak álljanak rendelkezésre.
38 Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)
Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
39 Hogyan történik a csoportaggregátok hűtőteljesítmény szabályozása? (2.8pont)
Az azonos vagy különböző teljesítményű kompresszorok egymás utáni be- illetve kikapcsolásával.
40 Milyen mértékegység használható még az SI szerinti Pa mellett a nyomás mérésére? (2.8pont)
1 Mi a nyomás SI szerinti mértékegysége? (2.8pont)
Pascal (Pa)
2 Mi a teljesítmény mértékegysége az SI szerint? (2.8pont)
Watt (W)
3 Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)
Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
4 Mit jelent a kompresszor hűtőteljesítményének szabályozása? (2.8pont)
A kompresszor lökettérfogatát meghatározó paraméterek közül az automatikusan is változtathatók (azaz a lökethossz, a fordulatszám és a működő hengerek száma) módosítása.
5 Különböző anyagú (Al, Cu, Fe) csövek összekötésénél hogyan választják meg a Lokring csatlakozó anyagát? (2.8pont)
Mindig a puhább fémből készüljön (Al vagy Ms)
6 Melyek a legfontosabb figyelembe veendő szempontok a RAC telepítésénél? (2.8pont)
Az élet- vagyon- és környezetvédelem
7 Szükséges-e a nyomó vezetéket szigetelni, és miért? (2.8pont)
Elsősorban hőszivattyús rendszerben, a veszteség elkerülésére.
8 Mit nevezünk "zeotrop" blendeknek? (2.8pont)
Két vagy több hűtőközeg keveréke, amelynek elpárolgásakor "hőmérsékletcsúszás" tapasztalható.
9 Mit tanácsol az ügyfélnek a háztartási hűtőberendezések karbantartásával kapcsolatban? (2.8pont)
A hűtőszekrény kondenzátorkörnyezetét szabadon kell hagyni és rendszeresen tisztítani kell. A kondenzátor szabad keresztmetszetének csökkenése kb. 10 %-kal növelheti az energiafogyasztást.
10 Mire kell nagyon vigyázni kapilláriscsövek Lokring csatlakozóval történő összekötésekor? (2.8pont)
Nehogy befolyjon a Lokprep a kapilláriscsőbe
11 Mi az anyag mennyiség alapegysége az SI szerint? (2.8pont)
mol
12 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A merülő-dugattyús kompresszor dugattyúja alternáló mozgást végez.
13 Milyen a hűtőközeg állapota ha az indikátoros áramlásjelző színe: zöld (2.8pont)
száraz
14 Milyen jellegű vonalak a logp-h diagramban azok, amelyek a veszteségmentes kompressziók folyamatait (s=állandó) ábrázolják? (2.8pont)
Jobbra haladó, emelkedő jellegű görbék
15 Mi a tömeg alapegysége az SI szerint? (2.8pont)
kg
16 Hogyan kell a szerelőnek a megfelelő típusú és méretű elpárologtatót kiválasztani és beépíteni? (2.8pont)                                 
Az elpárologtató gyártójának jelleggörbéi és útmutatása alapján.
17 Kb. mekkora a 45 °C-os R134a jelű hűtőközeg harmatponti telítési gőznyomása? (2.8pont)
kb 10 bar túlnyomás
18 Mi a fajtérfogat mértékegysége? (2.8pont)
mł/kg
19 Kell-e valamilyen energiát befektetni ahhoz, hogy a hűtendő közegből a hőenergia átáramoljon a hűtőközegbe? (2.8pont)
Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a hűtendő közegből a hűtőközegben mesterségesen előállított kisebb energiaszintre.
20 Milyen pontossági osztályú legyen a nyomásmérő a nyomástartási próba végrehajtásához? (2.8pont)
<= 0,5
21 Mire kell a szerelőnek előre gondolni gyárilag előszerelt "csoportaggregát" telepítése esetén? (2.8pont)
Arra, hogy az épületben és a gépházban is megfelelő nagy keresztmetszetű nyílások és utak álljanak rendelkezésre.
22 Mit ábrázol a logp-h diagramban a baloldali határgörbe? (2.8pont)
A telített folyadékállapotokat
23 Melyek a természetes közegek, amelyeknek a kondenzátor a hőenergiát leadja? (2.8pont)
Víz és a levegő
24 Milyen adszorpciós szűrőanyagokat ismer (2.8pont)
Szilikagél, Molekulaszűrő
25 Milyen fizikai folyamat játszódik le az elpárologtatóban? (2.8pont)
Az adagoló szervtől érkező folyadék halmazállapotú hűtőközeget elpárologtatja és kis mértékben túlhevíti.
26 A vonatkozó szabvány előírása értelmében vákuumozáskor mekkora abszolút nyomás maradhat a hűtőberendezésben és hol kell ezt mérni? (2.8pont)
A maradó abszolút nyomás max. értéke 270 Pascal lehet és értékét a hűtőberendezésnek a vákuumszivattyú szívócsonkjától legtávolabbi pontján kell mérni.
27 Milyen körülmények befolyásolják az eredő hőátviteli tényező mértékét? (2.8pont)
A jármű menetsebessége és a falszerkezeten beáramló nedvesség.
28 Mi az entalpia? (2.8pont)
A belső energia és a nyomási energia összege.
29 Hogyan magyarázza el az ügyfélnek az ózonkárosító hatást? (2.8pont)
minden 1%-a a káros UV-B sugárzás 1,5 ÷ 2%-os növekedését eredményezi. Káros hatása: - bőrrákos esetek számának növekedése, - gabonafélék károsodása, - szürkehályog-esetek szaporodása, stb.
30 Mi a nyomástartási próba? (2.8pont)
A nagynyomású száraz nitrogénnel feltöltött rendszert a "durva" tömörség vizsgálat után ledugózzuk és célszerűen pl. 16...24 órán keresztül fenntartjuk a nyomásterhelést.
31 Mikor tekinthető egy zárt térfogat elvileg tömörnek? (2.8pont)
Ha a nagynyomású vizsgáló gázzal feltöltött zárt térfogatból a vizsgálati időpont technikai szintjén lehetséges legérzékenyebb műszerrel vagy eljárással sem lehet a vizsgáló gáz szivárgását kimutatni.
32 Milyen vegyületek bontják az ózonréteget? (2.8pont)
A klórt tartalmazó szénhidrogén alapú gázok (CFC és HCFC anyagok)
33 Mit jelent a fogalom: "fajlagos hőfelvétel"? (2.8pont)
Az 1kg hűtőközeggel elvonható hőmennyiség az elpárologtatóban.
34 Melyik üzemelési paraméter megváltozásából következtethetünk a hűtőberendezés rendellenes működésére? (2.8pont)
A hűtőkompresszor nyomócsövének hőmérsékletváltozásából. A túlhevítési hőmérséklet az az üzemi paraméter, amelyik leggyorsabban jelzi a berendezés rendellenes működését.
35 Mi az előnye a zárt olajbetöltési technológiának? (2.8pont)
A betöltendő olaj vagy egyáltalán nem, vagy csak a lehető legrövidebb ideig érintkezhet a környezettel, tehát a szennyeződése elkerülhető.
36 Milyen nyomás és hőmérséklettartományon belül használhatók a LOKRING csatlakozások? (2.8pont)
50 bar, -50...+150oC
37 Hogyan történik a meleggázas leolvasztás? (2.8pont)
A kompresszorból kilépő nagynyomású, túlhevített gőzt, illetve annak megfelelő hányadát a leolvasztandó elpárologtató csővezetékébe vezetve külön energiahordozó és energiaáram nélkül "belülről" oldható meg a leolvasztás.
38 Mit nevezünk "azeotrop" keverékeknek? (2.8pont)
Két vagy több hűtőközeg meghatározott arányú elegye, amely egyanyagú közegként viselkedik.
39 1 kWh villamosenergia felhasználásakor a szokásos hatásfokú hőerőművek kéményein át kb. mennyi CO2 távozik? (2.8pont)
370 gr (2010., Mátrai Erőmű adata alapján)
40 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy kapilláriscsöves, hermetikus hűtőrendszerben a megfelelő mennyiségű hűtőközeg töltet van? (2.8pont)
Megfelelő a töltetmennyiség, ha a hűtőberendezés a gyártója által megadott hűtési feladatot az előírt legnagyobb hőterhelés esetén is tudja teljesíteni.
1 Miért károsak a kompresszoros hűtőberendezések belsejében a hűtőközegen és a kenőolajon kívüli egyéb "idegen" anyagok? (2.8pont)
Az "idegen" anyagok üzemelés közben káros vegyi folyamatokat generálnak, növelik a kondenzációs nyomást és vele a hőmérsékleteket is.
2 Mi a szerepe a "karterfűtésnek"? (2.8pont)
A hűtőközeg kipárologtatása az olajból és a kenőképesség növelése.
3 Mikor lehet a dért vagy jeget a hűtött közeg hőenergiájával leolvasztani? (2.8pont)
Akkor, ha a hűtött közeg hőmérséklete nagyobb, mint a dér vagy jég olvadási hőmérséklete.
4 Mi a termoscript? (2.8pont)
A hűtött tér hőmérsékletét mérő és azt papírcsíkon vagy korongon rögzítő műszer
5 Mi az elsődleges szempont a panaszossal szemben? (2.8pont)
Feltételezem jóhiszeműségét és ártatlanságát.
6 Mi ábrázolja a párolgáshőt a logp-h diagramban? (2.8pont)
A két határgörbe közti vízszintes szakasz
7 Mi a csővezetéki rezgéselnyelők szerepe? (2.8pont)
Az üzemi rezgések (kompresszorok ) tovaterjedésének megakadályozása
8 Mitől függ a hidrosztatikai nyomás nagysága? (2.8pont)
A folyadékoszlop magasságától és a folyadék sűrűségétől
9 Milyen lehetséges hűtési módokat alkalmazhatunk a gyorsan romló élelmiszerek szállítására? (2.8pont)
Folyékony gázokat, eutektikumokat, szárazjeget, kompresszoros hűtőgépeket
10 Milyen módon dokumentálható egy meghibásodott alkatrész cseréje? (2.8pont)
A berendezés gépnaplójának megfelelő rovatába jegyzőkönyvezzük az alkatrész cseréjét.
11 Milyen jellegű a fojtás kezdő- és végállapotát összekötő vonal a logp-h diagramban? (2.8pont)
A p= tengellyel párhuzamos egyenes
12 Mi a kompresszorban a folyadékütés? (2.8pont)
Olajhab kerül a hengertérbe.
13 Kondenzátorok csoportosítása a hőt felvevő (környezeti) közeg szerint (2.8pont)
vízhűtéses kondenzátor, Léghűtéses kondenzátor
14 A hűtőberendezés milyen állapotát célszerű kihasználni a hűtőközeg betöltésénél? (2.8pont)
Az eredményes vákuumtartási próba befejezésekor a berendezésben uralkodó vákuummal "beszívatjuk" a hűtőközeget.
15 Mitől függ a vákuumtartási próba ajánlott időtartama? (2.8pont)
A hűtőberendezés belső térfogatától
16 Milyen közegeket nevezünk "blendek"-nek? (2.8pont)
R22 tartalmú átmeneti hűtőközeg keverékeket.
17 Milyen nyomásértékre kell beállítani a nyomásterhelés megkezdése előtt a nitrogén-reduktor nyomáscsökkentő szelepét? (2.8pont)
A próbanyomás felére
18 Kb. mekkora az R410A jelű hűtőközeg telítési gőznyomása 55 °C-on? (túlnyomásban) (2.8pont)
34 bar
19 Az elektronikus szivárgáskeresés elvégzéséhez be kell-e tölteni a teljes hűtőközeg mennyiséget? (2.8pont)
Nem kell betölteni a teljes hűtőközeg mennyiséget, hanem csak annyit, amennyivel a szükséges próbanyomás értékét elérhetjük.
20 Miért kell elszívni a hűtőközeg gőzt az elpárologtatóból? (2.8pont)
Hogy folyamatosan biztosítani lehessen a párolgást.
21 Mi a zeotrop hűtőközegek forrponti hőmérséklete? (2.8pont)
A hűtőközeg folyadék hőmérséklete a forrás kezdetén.
22 Mit jelent a fogalom: "fajlagos hőfelvétel"? (2.8pont)
Az 1kg hűtőközeggel elvonható hőmennyiség az elpárologtatóban.
23 Mit tanácsol az ügyfélnek a hűtőberendezések üzemeltetésével kapcsolatban? (2.8pont)
Hűtőszekrényben a hűtőtér közepes hőmérséklete +7 °C. Ha ezt a hőmérsékletet +5 °C-ra állítjuk be, akkor kb. 15%-kal több energiát fogyaszt.
24 Miért hasznos szabályozni a kompresszorok hűtőteljesítményét? (2.8pont)
Mert a hűtőteljesítmény igény az üzemi körülményektől függően változik.
25 Mikor szabad a zeotrop hűtőközegeket gőz halmazállapotban betölteni a hűtőberendezésbe? (2.8pont)
Ha pl. egy töltőhengerbe előzetesen betöltjük folyadék halmazállapotban a rendszer teljes mennyiségét és ezt a teljes mennyiséget már betölthetjük gőz halmazállapotban is.
26 Milyen nyomásegység szerepel a szokásos gőztáblázatokban? (2.8pont)
bar (abszolút nyomás)
27 Milyen járművekkel szabad belföldi forgalomban a gyorsan romló élelmiszereket továbbítani? (2.8pont)
Olyan járművekkel, amelyeket az ÁNTSZ megvizsgált és árutovábbításra alkalmasnak talált, valamint amelyek megfelelőségét hatóság által kijelölt és elismert vizsgálóállomás ellenőrzött. Ez utóbbi esetben nem szükséges ÁNTSZ vizsgálat.
28 Mikor és hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni? (2.8pont)
Célszerű a vákuum hatását kihasználva a kompresszorba beszívatni, vagy speciális olajpumpával bejuttatni a kompresszor álló helyzetében.
29 A jegyzőkönyv (pl. hibafelvétel) tartalmának magyarázata az ügyfél részére (2.8pont)
Ha a megrendelő kérdést tesz fel a javítással kapcsolatban, akkor a javítás szükségességét érthetően kell elmagyarázni.
30 Melyik szivárgáskereső készülék szenzorának élettartama a leghosszabb? (2.8pont)
A félvezető szenzorosé
31 Mit tartalmaz az állapotfelvételi jegyzőkönyv? (2.8pont)
A rendszeres ellenőrzések alkalmával az esetleges mérések eredményeként készült állapotjelentés a vizsgált, meghibásodott alkatrész működőképességét, vagy annak hiányát tartalmazza.
32 Milyen fizikai folyamat játszódik le a kondenzátorban? (2.8pont)
A kompresszortól érkező túlhevített hűtőközeg gőzt lehűti, kondenzálja és kis mértékben utóhűti.
33 Mire használják a Lokprep-et? (2.8pont)
Az összekötendő csöveken található hosszanti karcok tömítésére
34 Mivel könnyítik meg a Lokring szűrők és töltőcsövek az izobutános hűtők javítását? (2.8pont)
A szűrők és töltőcsövek is Schrader-szelepes csatlakozáso-kat tartalmaznak
35 Mitől függ a nyomástartási próba ajánlott időtartama? (2.8pont)
A hűtőberendezés belső térfogatától
36 Mi a teljesítmény mértékegysége az SI szerint? (2.8pont)
Watt (W)
37 Mit jelent az olajok kompatibilitása, azaz összeférhetősége? (2.8pont)
A kompatibilis olajok kenőképessége összekeverve nem csökken
38 Az izobután a levegőnél ... (2.8pont)
nehezebb.
39 Munkatársával közösen folytatott tárgyaláson az ügyfél részéről panasz éri munkatársát, amit Ön jogosnak vél. Hogyan viszonyul a munkatársához a tárgyalást folytatásában? (2.8pont)
Kiáll a munkatársa mellett.
40 Hogyan hozunk létre hideget? ( a hűtés alapelve ) (2.8pont)
A köznyelvben lehetséges "hideg létrehozása", a fizika szerint azonban ez nem helyes kifejezés: a köznyelvi "hideg" a fizikában "alacsonyabb hőmérsékletű meleg", azaz egy anyag molekuláinak kisebb mozgási energiája.
1 Mit nevezünk izotermikus szállítóeszköznek? (2.8pont)
Olyan szállítóeszközt, amelynek felépítménye az ajtókat, a padlót és a tetőt is beleértve, hőszigetelő határoló felületekből áll, amelyekkel a felépítmény belseje és a külső tér közötti hőcsere korlátozható.
2 Hogyan keletkezik az ózon? (2.8pont)
A legrövidebb hullámhosszú ibolyán túli sugarak hatására
3 Mit tanácsol az ügyfélnek a hűtőberendezések tisztításával kapcsolatban? (2.8pont)
A tisztítást mindig ecetes vizes vagy szódabikarbónás lemosással fejezzük be, mert így hosszabb ideig szagtalan marad a hűtő belseje.
4 Az első üzembe helyezés után a hűtőberendezés mely részeit kell kézi szivárgásvizsgáló eszközzel ellenőrizni? (2.8pont)
Valamennyi potenciális szivárgáshelyet
5 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A nyalábcsöves elpárologtatók egyaránt készülnek száraz és elárasztott rendszerű kivitelben.
6 Kondenzátorok csoportosítása a hőt felvevő (környezeti) közeg szerint (2.8pont)
vízhűtéses kondenzátor, Léghűtéses kondenzátor
7 Mi az eredő hőátviteli tényező "ke"? (2.8pont)
Az eredő hőátviteli tényező 3 részre bontható: ke=kkonv + khamis + kszell Ahol: kkonv : a konvekcióval, vezetéssel és egymásra sugárzással bejutó hőmennyiséget figyelembe vevő tag khamis : a felépítmény felületén lévő, kivitelezési minőségtől függő, réseken, ajtó tömítetlenségeknél beszökő levegő által behordott hőmennyiséget figyelembe vevő tag. kszell : természetes légáteresztés miatt beáramló levegő által behordott hőmennyiséget figyelembe vevő tag
8 A szokásos, Bourdon-csöves manométerek milyen nyomást mutatnak? (2.8pont)
túlnyomást
9 Mit jelent a kényszerolajozás? (2.8pont)
A kompresszorban a kenőolajat olajszivattyú szállítja.
10 Mit ábrázol a logp-h diagramban a baloldali határgörbe? (2.8pont)
A telített folyadékállapotokat
11 A kompresszor és a kondenzátor közötti vízszintes csőszakasz hogyan szerelendő? (2.8pont)
3% lejtéssel a kondenzátor felé.
12 Hogyan lehet az ügyfél bizalmát elnyerni? (2.8pont)
Ha el akarja érni célját, feltétlenül meg kell ismernie az ügyfél helyzetét. Be kell lépnie a világába, ehhez pedig kérdeznie kell. Azzal, hogy az elején "kiad" némi információt, arra ösztönzi partnerét, hogy ezt ő is viszonozza.
13 Milyen jellegű vonalak ábrázolják a veszteséges kompressziók folyamatát a logp-h diagramban? (2.8pont)                               
Az s=állandónál kisebb emelkedésű görbék
14 Az izobután a levegőnél ... (2.8pont)
nehezebb.
15 A kondenzátor funkciója a hűtőkörben, hogy... (2.8pont)
kivonja a hűtőközeg rejtett hőjét, hogy az folyadék halmazállapotú legyen.
16 Mi a zeotrop hűtőközegek forrponti hőmérséklete? (2.8pont)
A hűtőközeg folyadék hőmérséklete a forrás kezdetén.
17 Mi a nyomásterhelés növelésének szakszerű módja? (2.8pont)
Fokozatos növelés, percenként a próbanyomás 10%-ával
18 Mi a kompresszorban a folyadékütés? (2.8pont)
Olajhab kerül a hengertérbe.
19 Mekkora a hűtőközeg fajlagos gőztartalma a logp-h diagram jobboldali határgörbéje mentén? (2.8pont)
x=1
20 Miért nem ugyanaz a folyadék és gőz halmazállapotú fázis összetétele zeotrop keverékeknél? (2.8pont)
Mert a fizikai keverék összetevőinek eltérő az atmoszférikus forráspontja és ezt a fizikai tulajdonságát mindegyik megtartja a keverékben is, tehát a gőz fázisban a kisebb atmoszférikus forráspontú összetevőből van a nagyobb százalék.
21 A léghűtők levegőoldali felületén dér rakódik le, ha... (2.8pont)
annak hőmérséklete kisebb a belépő levegő harmatponti és a víz dermedési hőmérsékleténél.
22 Milyen mértékegység használható még az SI szerinti Pa mellett a nyomás mérésére? (2.8pont)
bar
23 Mikor használható a hűtött tér levegője a léghűtőre rakódott dér leolvasztására? (2.8pont)
Ha a hűtött térben tartandó hőmérséklet +2°C-nál magasabb.
24 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy hűtőrendszer túltöltött-e hűtőközeggel? (2.8pont)
Normál viszonyok esetén is jelentősen növekedik a kondenzációs nyomás, mert a felesleges mennyiség a kondenzátorban tárolódik és csökkenti a kondenzátor hasznos felületét.
25 Mit jelent az 1,5 bar abszolút nyomás? (2.8pont)
0,5 bar túlnyomást
26 Elpárologtató leolvasztás utáni üzemben mitől védi a kompresszort és hogyan? (2.8pont)
A túl nagy szívónyomás elkerülése érdekében nyomásszabályozót építek be, mely csak a megengedett nyomásnak megfelelően nyit.
27 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A hűtőközeggel együtt kisebb mennyiségű kenőolaj is kering a hűtőkörben.
28 Mi a szabályozó berendezés? (2.8pont)
Különböző feladatokat ellátó szerkezeti elemek láncolata, amelyben mindegyik elem egy belépő jelet valamilyen módon megváltoztatott jellé alakít át.
29 Mire szolgál a vákuumszivattyúk gázballasztszelepe? (2.8pont)
Az elszívott gázban lévő vízgőz kondenzációjának megakadályozására
30 A fűtött katódos szivárgáskereső érzékeli-e a levegőben lévő vízgőzt? (2.8pont)
Nem
31 Mi a vákuumtartási próba? (2.8pont)
Az előírt abszolút nyomásra levákuumolt hűtőberendezést ledugózzuk és célszerűen pl.16...24 órán keresztül figyeljük, hogy emelkedik-e a nyomás.
32 Mit tartalmaz az állapotfelvételi jegyzőkönyv? (2.8pont)
A rendszeres ellenőrzések alkalmával az esetleges mérések eredményeként készült állapotjelentés a vizsgált, meghibásodott alkatrész működőképességét, vagy annak hiányát tartalmazza.
33 A hűtőkörben az izobután szívóoldali nyomásértéke... (2.8pont)
alacsonyabb a légköri nyomásnál.
34 Válassza ki a helyes megoldást! (2.8pont)
0,5 bar = 50 kPa = 0,05 MPa
35 Egyanyagú hűtőközegek esetében milyen jellegű vonalak a t=állandók (izotermák) a logp-h diagramban? (2.8pont)
A p= állandó (izobár) vonalakkal párhuzamosak
36 Mit nevezünk "biztonsági hűtőközegnek"? (2.8pont)
Ami nem mérgező, nem tűz- és robbanásveszélyes.
37 Mi az anyag mennyiség alapegysége az SI szerint? (2.8pont)
mol
38 A levegővel milyen arányban keveredve gyúlékony az izobután? (2.8pont)
1,8-8,4 V%
39 Melyik üzemelési paraméter megváltozásából következtethetünk a hűtőberendezés rendellenes működésére? (2.8pont)
A hűtőkompresszor nyomócsövének hőmérsékletváltozásából. A túlhevítési hőmérséklet az az üzemi paraméter, amelyik leggyorsabban jelzi a berendezés rendellenes működését.
40 Milyen nyomásegység szerepel a szokásos gőztáblázatokban? (2.8pont)
bar (abszolút nyomás)
1 Mi szükséges feltétele annak, hogy a"szabad" vizet vákuumolással el lehessen távolítani (hűtőberendezésből, palackból)? (2.8pont)
Ha a vákuumolással előállított abszolút nyomás mindig kisebb lesz, mint a berendezésben lévő víz éppen meglévő hőmérsékletéhez tartozó telítési vízgőznyomás.
Mit "eredményez" az elszennyeződött kondenzátor felület? (2.8pont)
Csökkenti a hőátbocsátási tényezőt, növeli a természetes hűtőközeg áramlási ellenállását, ezzel a szivattyúzás vagy a ventiláció teljesítmény felvételét, csökkenti a hűtőteljesítményt, szélső esetben a védelem leállítja a hűtőkompresszort.
Miért előnyös a kondenzálódott hűtőközeget utóhűteni? (2.8pont)
Azért, hogy a kondenzátor és az adagoló szerv közötti nyomásesés miatt is tisztán folyadék kerüljön az adagoló szervhez.
Mi a kétállású szabályozó? (2.8pont)
Amelynek beavatkozó jellemzője csak 2 értéket (pl. 0 és 100%) vehet fel.
Mitől függ a vákuumtartási próba ajánlott időtartama? (2.8pont)
A hűtőberendezés belső térfogatától
Egy ideje már kerül egy határozottan kellemetlen ügyfelet. Kéri munkatársait, hogy külföldi útjára hivatkozással tartsák távol. Senki által nem ismert közvetlen vonalán mégis eléri. Mit mond? (2.8pont)
Semmilyen magyarázatot nem ad, és nem kér elnézést.
Mi a termoscript? (2.8pont)
A hűtött tér hőmérsékletét mérő és azt papírcsíkon vagy korongon rögzítő műszer
Hűtőközeg gőz halmazállapotban történő betöltésekor szabad-e melegíteni a hűtőközeg palackot vagy tartályt? (2.8pont)
A melegítés csak max. 40 Celsius fokos vízzel, vagy ezt a hőmérsékletet nem meghaladó szabályozott és védelemmel ellátott egyéb biztonságos fűtéssel történhet.
A 0-16 bar méréstartományú feszmérő pótlására milyen nyomású feszmérő szerelhető fel? (2.8pont)
0 - 1,6 MPa
Mi a kompresszorban a folyadékütés? (2.8pont)
Olajhab kerül a hengertérbe.
Hogyan kell az összekötendő csöveket előkészíteni Lokring csőkötésekhez? (2.8pont)
Csővágóval elvágni, sorját, festéket, zsírt olajat eltávolítani
Hogyan és milyen mértékben kell a vákuumozást követően a rendszerbe betöltött hűtőközeg nyomását növelni? (2.8pont)
A rendszerben a hűtőközeg nyomását a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell lassan növelni
Mit jelent a hatékony marketingstratégia? (2.8pont)
A szolgáltató céljainak optimális elérését biztosítja, miközben hatékony és hatásos kapcsolatot tart a megrendelőkkel.
Hogyan ellenőrizzük a vélt szivárgáshelyet elektronikus kézi szivárgáskeresővel? (2.8pont)
A szonda beszívó nyílását a vélt szivárgáshelytől 3 - 5 mm távolságban lassan, egyenletesen mozgatjuk.
Milyen nyomással kell elvégezni a tömörségi nyomáspróbát? (2.8pont)
A tervezési nyomással.
Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A félhermetikus kompresszor burkolata nincs lehegesztve.
A hűtőkompresszorok alapvető típusai a működési elv szerint: (2.8pont)
Alternáló dugattyús, Gördülő dugattyús, Csavarkompresszor, Spirálkompresszor, Turbó kompresszor
Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A levegőt hűtő elpárologtatók lehetnek száraz és elárasztott rendszerűek is.
Miért használják az előszerelő toldatokat a Lokring csatlakozások készítésénél? (2.8pont)
Szűk helyen szerelve nem kell annyira kinyitni a rányomó fogó karját
Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)
Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
A hűtőberendezés milyen állapotát célszerű kihasználni a hűtőközeg betöltésénél? (2.8pont)
Az eredményes vákuumtartási próba befejezésekor a berendezésben uralkodó vákuummal "beszívatjuk" a hűtőközeget.
Mit jelent általában a hűtőkompresszor alkalmazási tartománya? (2.8pont)
Milyen elpárolgási hőmérsékleten, milyen környezeti körülmények között és milyen nyomásviszonynál alkalmazható.
Mi a segédenergia nélküli szabályozó? (2.8pont)
Az érzékelő képes a beavatkozáshoz szükséges energia szolgáltatására (pl. csőmembrános nyomásérzékelők, bimetall-hőmérsékletérzékelők).
Mi biztosítja a megfelelő tömörzárást egy Lokring csatlakozás esetében? (2.8pont)
Az összekötendő csövek és a Lokring elemek rugalmas és tartós egymásnak feszülése
Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
Az elpárologtatóban a elpárolgó folyadékfázisú hűtőközeg hőt von el a hűtendő közegből.
A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás? (2.8pont)
Ha a próba kezdetekor és végén ugyanaz a rendszer hőmérséklete, a rendszer akkor tekinthető tömörnek, ha a nyomás nem csökkent. Ha a hőmérséklet változik, a nyomás annyit változhat, amennyit a hőmérsékletváltozás indokolttá tesz.
Mennyi ideig kell egy hűtőberendezést vákuumozni? (2.8pont)
A vákuumszivattyú leállítása után tartósan maradó <=270 Pa belső nyomás eléréséig
Tárgyalást szervezett előzetesen egyeztetett szerelvény rendelésre a beszállítójukkal. A tárgyalás elején a főnöke is csatlakozik, és megkérdőjelezi a vásárlás szükségét, a beszállító megfelelőségét. Mit tesz? (2.8pont)
Félrehívja főnökét, és kéri, hogy most ne szóljon bele az ügybe.
Határozza meg a panasz, és a panaszkezelés fogalmát, a panaszkezelés módját! (2.8pont)
A panasz, természetes vagy jogi személytől a szolgáltatás, javítás, üzemeltetés, vagy karbantartással kapcsolatos nem megfelelő minőségéhez, a szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció.
Mit tanácsol az ügyfélnek a hűtőberendezések elhelyezésével kapcsolatban? (2.8pont)
A hűtő- és fagyasztókészülék felállítására lehetőleg hűvös helyet válasszon ki .A magasabb környezeti hőmérséklet mindig megnövekedett energiaigényt is jelent.
Mi az entalpia? (2.8pont)
A belső energia és a nyomási energia összege.
Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
Az elárasztott rendszerű elpárologtatóban az egész hőátadó felület jól nedvesített.
Milyen nyomás és hőmérséklettartományon belül használhatók a LOKRING csatlakozások? (2.8pont)
50 bar, -50...+150oC
Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőre van szükség ahhoz, hogy a rendeletben előírt követelményeknek eleget tegyünk? (2.8pont)
5 g/év, vagy jobb
Mi a "technikai" kompressziómunka ? (2.8pont)
A gáz kis nyomásról nagyobb nyomásra történő szállításához szükséges munka.
Adott k értékű és falvastagságú hőszigetelésnek milyen további hőtechnikai követelménynek kell megfelelnie? (2.8pont)
A "k" hőátviteli számnak olyan értékűnek kell lenni, hogy a szigetelés meleg oldali felületének hőmérséklete legalább 4-5°C-al magasabb legyen, mint a környezeti levegő méretezési hőmérsékletének megfelelő harmatponti hőmérséklet.
1 Mi a nyomás SI szerinti mértékegysége? (2.8pont)
Pascal (Pa)
2 Milyen pontossági osztályú legyen a nyomásmérő a nyomástartási próba végrehajtásához? (2.8pont)
<= 0,5
3 Hűtőközeg gőz halmazállapotban történő betöltésekor szabad-e melegíteni a hűtőközeg palackot vagy tartályt? (2.8pont)
A melegítés csak max. 40 Celsius fokos vízzel, vagy ezt a hőmérsékletet nem meghaladó szabályozott és védelemmel ellátott egyéb biztonságos fűtéssel történhet.
4 Mikor szabad a zeotrop hűtőközegeket gőz halmazállapotban betölteni a hűtőberendezésbe? (2.8pont)
Ha pl. egy töltőhengerbe előzetesen betöltjük folyadék halmazállapotban a rendszer teljes mennyiségét és ezt a teljes mennyiséget már betölthetjük gőz halmazállapotban is.
5 Egy bizalmas faxot kap, amit a versenytársának szántak. Mit tesz? (2.8pont)
Elmondja a feladónak, de a címzettnek nem.
6 Mi a termoscript? (2.8pont)
A hűtött tér hőmérsékletét mérő és azt papírcsíkon vagy korongon rögzítő műszer
7 A kondenzátor funkciója a hűtőkörben, hogy... (2.8pont)
kivonja a hűtőközeg rejtett hőjét, hogy az folyadék halmazállapotú legyen.
8 Hogyan kell a szerelőnek a megfelelő típusú és méretű elpárologtatót kiválasztani és beépíteni? (2.8pont)
Az elpárologtató gyártójának jelleggörbéi és útmutatása alapján.
9 Mit nevezünk "azeotrop" keverékeknek? (2.8pont)
Két vagy több hűtőközeg meghatározott arányú elegye, amely egyanyagú közegként viselkedik.
10 Milyen vegyületek bontják az ózonréteget? (2.8pont)
A klórt tartalmazó szénhidrogén alapú gázok (CFC és HCFC anyagok)
11 Mikor kell ellenőrizni az olajszintet a kompresszorban? (2.8pont)
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.
12 Milyen nyomásértékre kell beállítani a nyomásterhelés megkezdése előtt a nitrogén-reduktor nyomáscsökkentő szelepét? (2.8pont)
A próbanyomás felére
13 Az első üzembe helyezés után a hűtőberendezés mely részeit kell kézi szivárgásvizsgáló eszközzel ellenőrizni? (2.8pont)
Valamennyi potenciális szivárgáshelyet
14 Mi a tömeg alapegysége az SI szerint? (2.8pont)
kg
15 Magyarázza el az üvegházhatás és a globális felmelegedés jelenségét! (2.8pont)
A globális felmelegedés fokozódásának igen súlyos következményei lehetnek. Pl. - óceánok térfogatának növekedése a hőtágulás miatt és a - sarki jég-tömegek nagymértékű olvadása. - a tengerszint 20 ÷ 50 cm mértékű emelkedése
16 Mire szolgál a biztonsági lefuvatószelep? (2.8pont)
Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.
17 Melyek a természetes közegek, amelyeknek a kondenzátor a hőenergiát leadja? (2.8pont)
Víz és a levegő
18 Kb. mekkora az R134a hűtőközeg sűrűsége telített gőz állapotban +20°C-on? (2.8pont)
27.8 kg/m3
19 Mekkora az izobután melegházhatást kiváltó értéke a CO2-höz viszonyítva? (2.8pont)
3, tehát gyakorlatilag ugyanannyi
20 Mi a globális felmelegedés mérőszáma? (2.8pont)
A globális felmelegedés mérőszáma a GWP. GWP=1 jelenti 1 kg CO2 (széndioxid) felmelegítő hatását.
21 Milyen hűtőberendezésben kell nedvességszűrőt alkalmazni? (2.8pont)
Fluorozott hűtőközegű hűtőberendezésben.
22 Mi az eredő hőátviteli tényező "ke"? (2.8pont)
Az eredő hőátviteli tényező 3 részre bontható: ke=kkonv + khamis + kszell Ahol: kkonv : a konvekcióval, vezetéssel és egymásra sugárzással bejutó hőmennyiséget figyelembe vevő tag khamis : a felépítmény felületén lévő, kivitelezési minőségtől függő, réseken, ajtó tömítetlenségeknél beszökő levegő által behordott hőmennyiséget figyelembe vevő tag. kszell : természetes légáteresztés miatt beáramló levegő által behordott hőmennyiséget figyelembe vevő tag
23 Egyanyagú hűtőközegek esetében milyen jellegű vonalak a t=állandók (izotermák) a logp-h diagramban? (2.8pont)
A p= állandó (izobár) vonalakkal párhuzamosak
24 Mekkora az összeszerelt hűtőberendezésre vonatkozó szilárdsági nyomás és ki hajtja végre a nyomáspróbát? (2.8pont)
Az MSz EN-378-2sz. Szabvány 2.sz. táblázatában megadott érték és a szerelő hajtja végre a nyomáspróbát.
25 Milyen hűtőközegtöltet elterjedése várható a jövőben, járműklímák és raktérhűtő berendezések munkaközegeként? (2.8pont)
R744
26 Adott térfogatú hőszigetelt hűtőkocsi felépítményre 1m2 szabad felületű hűtőajtót szereltetünk. Az ajtómagassága: 2m. szélessége: 0,5m. Változik-e az ajtónyitogatásból adódó hőterhelés, ha az ajtót vízszintesen építjük be? (Ajtónyitogatás ideje: 6sec/nyitás) (2.8pont)
Igen, változik a hőterhelés, mégpedig csökken, ha az adott méretű ajtót vízszintesen építtetjük be. Ugyanis a hőterhelés egyenesen arányos az ajtó szélességével, a magasságának pedig a 2/3-nak hatványával arányos. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a hőterhelés kb. 1/8-a a függőleges beépítésűnek.
27 Miért fontos ismerni a hűtőrendszer üzemeltetőjének, a berendezésével kapcsolatos biztonsági kérdéseket? (2.8pont)
Az üzemeltető képviselőjének egy új speciális rendszerelem biztonsági előírásainak ismerete alapvető fontosságú, már a kezelők kioktatását különös gonddal kell végezni, a biztonsági utasításokat különös gondossággal kell ismertetni.
28 Mi a hűtőközegek harmatponti hőmérséklete? (2.8pont)
A kondenzáció kezdő hőmérséklete adott nyomáson
29 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A kompresszor a beszívott hűtőközeg gőzt mechanikai energia felhasználása árán magasabb energiaszintre hozza.
30 Sokkal fontosabbnak találom munkám minőségét, mint a megjelenésemet. Lehet kivétel? (2.8pont)
Néha.
31 Milyen módon dokumentálható egy meghibásodott alkatrész cseréje? (2.8pont)
A berendezés gépnaplójának megfelelő rovatába jegyzőkönyvezzük az alkatrész cseréjét.
32 Milyen lehetséges hűtési módokat alkalmazhatunk a gyorsan romló élelmiszerek szállítására? (2.8pont)
Folyékony gázokat, eutektikumokat, szárazjeget, kompresszoros hűtőgépeket
33 Milyen prospektus adat jellemzi a hűtőkompresszor szállítóteljesítményét? (2.8pont)
Az óránkénti elméleti lökettérfogat
34 Mit tartalmaz az ATP egyezmény? (2.8pont)
Nemzetközi megállapodás, amely a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi kereskedelmi forgalomban használatos szállítóeszközökkel szemben támasztott követelményeket rögzíti.
35 Adott egy 40m3 és egy 20m3 hasznos belső térfogatú hűtőkocsi, melyek azonos hőszigeteléssel vannak ellátva és homlokméretük 2x2méter. Melyik járműnek nagyobb a fajlagos hőterhelése, ha a környezeti levegő +30°C a hűtött tér hőmérséklete pedig -20°C? (a fajlagos hőterhelése alatt az 1m3 térfogatra eső hőterhelést értjük) (2.8pont)
A 20 m3 térfogatú jármű fajlagos hőterhelése nagyobb, mivel a járművek fajlagos felülete (1m3 -re eső felület) a térfogat növekedésével csökken. (az F/V(m2 /m3) arány a 20m3 -nél 2,4 a 40 m3-nél 2,)
36 Melyek a kisteljesítményű léghűtéses hűtőaggregát alapvető részei? (2.8pont)
Alapkeret, kompresszor, kondenzátor, ventillátor.
37 Van-e jelenleg olyan eljárás vagy műszer, amellyel vákuum alatt álló berendezésnél ki lehet mutatni az esetleges tömítetlenség helyét? (2.8pont)
Pl. az ultrahangos szivárgásvizsgáló olyan műszer, amellyel vákuum alatt álló berendezésnél ki lehet mutatni az esetleges tömítetlenség helyét.
38 Mivel könnyítik meg a Lokring szűrők és töltőcsövek az izobutános hűtők javítását? (2.8pont)
A szűrők és töltőcsövek is Schrader-szelepes csatlakozáso-kat tartalmaznak
39 Válassza ki a helyes megoldást! (2.8pont)
5 MPa = 5000 kPa
40 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A félhermetikus kompresszor burkolata nincs lehegesztve.
1 Mi a Schrader-szelep kiszedő szerepe az üzembe helyezés során? (2.8pont)
Megszünteti a szeleptest okozta szűkületet a vákuumolásnál, és biztonságos lecsatlakozást tesz lehetővé
2 Magyarázza el az üvegházhatás és a globális felmelegedés jelenségét! (2.8pont)
A globális felmelegedés fokozódásának igen súlyos következményei lehetnek. Pl. - óceánok térfogatának növekedése a hőtágulás miatt és a - sarki jég-tömegek nagymértékű olvadása. - a tengerszint 20 ÷ 50 cm mértékű emelkedése
3 A kondenzációs hőmérsékletet befolyásolja: (2.8pont)
A kondenzátor hőátadó felülete.
5 1 kWh villamosenergia felhasználásakor a szokásos hatásfokú hőerőművek kéményein át kb. mennyi CO2 távozik? (2.8pont)
370 gr (2010., Mátrai Erőmű adata alapján)
6 Hogyan ellenőrizzük a vélt szivárgáshelyet elektronikus kézi szivárgáskeresővel? (2.8pont)
A szonda beszívó nyílását a vélt szivárgáshelytől 3 - 5 mm távolságban lassan, egyenletesen mozgatjuk.
7 Hogyan ürítjük ki az izobutánt a hűtőkörből? (2.8pont)
Felszúrjuk a hűtőkört, majd egy leeresztő csövön keresztül a gázt kivezetjük a szabadba, ügyelve a biztonságra
8 Milyen adszorpciós szűrőanyagokat ismer (2.8pont)
Szilikagél, Molekulaszűrő
9 Az elektronikus szivárgáskeresés elvégzéséhez be kell-e tölteni a teljes hűtőközeg mennyiséget? (2.8pont)
Nem kell betölteni a teljes hűtőközeg mennyiséget, hanem csak annyit, amennyivel a szükséges próbanyomás értékét elérhetjük.
10 Milyen hűtőközegtöltet elterjedése várható a jövőben, járműklímák és raktérhűtő berendezések munkaközegeként? (2.8pont)
R744
11 Az első üzembe helyezés után a hűtőberendezés mely részeit kell kézi szivárgásvizsgáló eszközzel ellenőrizni? (2.8pont)
Valamennyi potenciális szivárgáshelyet
12 Kell-e valamilyen energiát befektetni ahhoz, hogy a kondenzátorból a hőenergia átáramoljon a természetes hűtőközegekbe? (2.8pont)
Nem, mert a II. Főtétel értelmében a hőenergia önmagától áramlik a kondenzátorban mesterségesen előállított nagyobb energiaszintről a környezet kisebb energiaszintjére.
13 Hogyan és milyen mértékben kell a vákuumozást követően a rendszerbe betöltött hűtőközeg nyomását növelni? (2.8pont)
A rendszerben a hűtőközeg nyomását a környezeti hőmérsékletnek megfelelő telítési nyomásig kell lassan növelni
14 Melyek a klórtartalmú hűtőközeges rendszerek kenőolajai? (2.8pont)
Ásványolaj (MO), Alkilbenzol (AB), félszintetikus olaj (MO/AB)
15 Kondenzátorok csoportosítása a hőt felvevő (környezeti) közeg szerint (2.8pont)
vízhűtéses kondenzátor, Léghűtéses kondenzátor
16 Mi a sűrűség SI szerinti mértékegysége? (2.8pont)
kg/m3
17 Milyen nyomásegység szerepel a szokásos gőztáblázatokban? (2.8pont)
bar (abszolút nyomás)
18 Mekkora az összeszerelt hűtőberendezésre vonatkozó szilárdsági nyomás és ki hajtja végre a nyomáspróbát? (2.8pont)
Az MSz EN-378-2sz. Szabvány 2.sz. táblázatában megadott érték és a szerelő hajtja végre a nyomáspróbát.
19 Hogyan történik a csoportaggregátok hűtőteljesítmény szabályozása? (2.8pont)
Az azonos vagy különböző teljesítményű kompresszorok egymás utáni be- illetve kikapcsolásával.
20 Mit tartalmaz az ATP egyezmény? (2.8pont)
Nemzetközi megállapodás, amely a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi kereskedelmi forgalomban használatos szállítóeszközökkel szemben támasztott követelményeket rögzíti.
21 Milyen hűtőközegeket szabad gőz halmazállapotban is betölteni egy hűtőberendezésbe vagy egy tartályba és miért? (2.8pont)
Egyanyagú és azeotrop hűtőközegeket, mert a hűtőközeg palackban a folyadék és gőz halmazállapotú fázisban is ugyanaz az anyag összetétele.
22 Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)
Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
23 Hogyan történik a dér vagy jég leolvasztása elektromos energiával? (2.8pont)
Az elektromos ellenállás fűtőtesteket úgy építik be, hogy azok fémesen érintkezzenek az elpárologtató lamelláival, tehát a dért hordozó felületeket melegítik, azaz a dért "belülről" olvasztják.
24 Melyek a léghűtők legismertebb leolvasztási módszerei? (2.8pont)
Leolvasztás - a hűtött tér levegőjével, - meleggázzal, - villamos fűtéssel, - folyadékkal
25 Melyek az előszerelt "csoportaggregát" főbb előnyei? (2.8pont)
Csökken a helyszíni szerelés igénye, ezzel a hibalehetőségek is, továbbá jobbak a teljesítmény szabályozási lehetőségek, valamint nagyobb az üzembiztonság.
26 Milyen célt szolgál az ismételt vákuumozások közti nitrogénöblítés? (2.8pont)
A rendszer szárítását
27 Mi biztosítja a megfelelő tömörzárást egy Lokring csatlakozás esetében? (2.8pont)
Az összekötendő csövek és a Lokring elemek rugalmas és tartós egymásnak feszülése
28 Mivel jellemezzük a járműfelépítmények hőszigetelésének megfelelőségét? (2.8pont)
A felépítmény hőszigetelés megfelelőségének elbírálásához a "k" hőátviteli (hőátbocsájtási) számot használjuk.
29 Milyen nyomással kell elvégezni a tömörségi nyomáspróbát? (2.8pont)
A tervezési nyomással.
30 Mennyi ideig kell egy hűtőberendezést vákuumozni? (2.8pont)
A vákuumszivattyú leállítása után tartósan maradó <=270 Pa belső nyomás eléréséig
31 Milyen érzékenységű kézi szivárgáskeresőre van szükség ahhoz, hogy a rendeletben előírt követelményeknek eleget tegyünk? (2.8pont)
5 g/év, vagy jobb
32 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A merülő-dugattyús kompresszor dugattyúja alternáló mozgást végez.
33 Mi a folytonos szabályozó? (2.8pont)
Amelynek beavatkozó jellemzője a beavatkozás tartományán belül bármely értéket felvehet.
34 Hogyan kell a hűtőközegeket betölteni kapilláriscsöves hermetikus hűtőrendszerbe? (2.8pont)
A hűtőközeg betöltése a motorkompresszor szívóoldalán lévő töltőcsonkján keresztül történik, ezért különös gondosságot igényel, a betöltés csak lassan történhet.
35 Mit nevezünk izotermikus szállítóeszköznek? (2.8pont)
Olyan szállítóeszközt, amelynek felépítménye az ajtókat, a padlót és a tetőt is beleértve, hőszigetelő határoló felületekből áll, amelyekkel a felépítmény belseje és a külső tér közötti hőcsere korlátozható.
36 Hűtőberendezések vákuumozásakor milyen nyomás a mértékadó? (2.8pont)
abszolút
37 Mekkora a hűtőberendezés egyes részegységeire vonatkozó szilárdsági nyomás és ki hajtja végre a nyomáspróbát? (2.8pont)
Az MSz EN-378-2 sz. Szabvány 2.sz.táblázatában megadott érték és a gyártó hajtja végre a nyomáspróbát.
38 Milyen vegyületek bontják az ózonréteget? (2.8pont)
A klórt tartalmazó szénhidrogén alapú gázok (CFC és HCFC anyagok)
39 Mi a csővezetéki rezgéselnyelők szerepe? (2.8pont)
Az üzemi rezgések (kompresszorok ) tovaterjedésének megakadályozása
40 Hogyan nevezzük a közvetlen (direkt) emisszió és a közvetett (indirekt) emisszió együttes hatását? (2.8pont)
TEWI értéknek
1 Mikor és hogyan célszerű a hűtőgépolajat a hűtőberendezésbe betölteni? (2.8pont)
Célszerű a vákuum hatását kihasználva a kompresszorba beszívatni, vagy speciális olajpumpával bejuttatni a kompresszor álló helyzetében.
2 Mi okozza a felépítmény ajtónyitogatásakor a fellépő hőterhelést (hőveszteséget)? (2.8pont)
A nyitott ajtón keresztül a külső és belső levegő fajsúlykülönbsége által létrehozott "hajtóerő"levegőáramlást indít. A nyitott ajtó alsó részén szinte kifolyik a hideg levegő és eközben a felső részén meleg levegő áramlik a raktérbe. Az így beáramló levegő szállítja a hőterhelést adó hőt.
3 Milyen nyomásértékre kell beállítani a nyomásterhelés megkezdése előtt a nitrogén-reduktor nyomáscsökkentő szelepét? (2.8pont)
A próbanyomás felére
4 Mit tartalmaz az állapotfelvételi jegyzőkönyv? (2.8pont)
A rendszeres ellenőrzések alkalmával az esetleges mérések eredményeként készült állapotjelentés a vizsgált, meghibásodott alkatrész működőképességét, vagy annak hiányát tartalmazza.
5 Válassza ki a helyes megoldást! (2.8pont)
1 kW = 3600 kJ/h
6 Kb. mekkora a 45 °C-os R134a jelű hűtőközeg harmatponti telítési gőznyomása? (2.8pont)
kb 10 bar túlnyomás
7 Mekkora kell, hogy legyen a vákuumszivattyú ún. "végvákuum"-a? (2.8pont)
<= 0,05 mbar
8 Mit értünk karbantartás alatt? (2.8pont)
Karbantartás alatt azoknak a tevékenységeknek az összességét értjük, melyeket a hűtőberendezések üzemképessége és rendeltetésszerű használhatósága érdekében el kell végezni.
9 Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)
Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
10 Mekkora a hűtőközeg fajlagos gőztartalma a logp-h diagram jobboldali határgörbéje mentén? (2.8pont)
x=1
11 Hogyan kell a szerelőnek a megfelelő típusú és méretű kondenzátort kiválasztani és beépíteni? (2.8pont)
A kondenzátor gyártójának jelleggörbéi és útmutatása alapján
12 Milyen nyomással kell elvégezni a tömörségi nyomáspróbát? (2.8pont)
A tervezési nyomással.
13 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A száraz rendszerű elpárologatóban a hűtőközeg csőben áramlik.
14 Mit jelent az MS jel egyes Lokring csatlakozók elnevezésében? (2.8pont)
Sárgarézből (DE: Messing) készül
15 Mi a termoscript? (2.8pont)
A hűtött tér hőmérsékletét mérő és azt papírcsíkon vagy korongon rögzítő műszer
16 Mi a hőmennyiség mértékegysége az SI szerint? (2.8pont)
Joule (J)
17 Az alábbiak közül melyiket nevezzük hűtős szaknyelven "adagoló"-nak? (2.8pont)
Termosztatikus expanziós szelep.
18 Hogyan nevezzük azt a hőmennyiséget, amelyet az anyaggal közölni kell, hogy folyadékból gáz halmazállapotba menjen át? (2.8pont)
párolgáshő
19 Hogyan történik a dér vagy jég leolvasztása elektromos energiával? (2.8pont)
Az elektromos ellenállás fűtőtesteket úgy építik be, hogy azok fémesen érintkezzenek az elpárologtató lamelláival, tehát a dért hordozó felületeket melegítik, azaz a dért "belülről" olvasztják.
21 A nyomástartási próba alatt változhat-e a nyomás? (2.8pont)
Ha a próba kezdetekor és végén ugyanaz a rendszer hőmérséklete, a rendszer akkor tekinthető tömörnek, ha a nyomás nem csökkent. Ha a hőmérséklet változik, a nyomás annyit változhat, amennyit a hőmérsékletváltozás indokolttá tesz.
22 Az első üzembe helyezés után a hűtőberendezés mely részeit kell kézi szivárgásvizsgáló eszközzel ellenőrizni? (2.8pont)
Valamennyi potenciális szivárgáshelyet
23 Válassza ki a helyes megoldást! (2.8pont)
0,5 bar = 50 kPa = 0,05 MPa
24 Melyik "idegen" anyag jelenti a legnagyobb veszedelmet a kompresszoros hűtőberendezésekben? (2.8pont)
A legnagyobb veszedelmet a levegővel vagy más úton bekerült víz jelenti, amely vagy szabad víz formájában vagy a hűtőközegben és az olajban oldva, esetleg a szerkezeti elemekben sejtnedvességként megkötve lehet jelen.
25 Szállítási szerződése szerint késedelemben van. Mit tesz a tárgyalásra készülve? (2.8pont)
Meggyőződik a helyszín készültségéről, és az ellentételezés lehetőségére alakít ki elképzelést.
26 Hűtőberendezések vákuumozásakor milyen nyomás a mértékadó? (2.8pont)
abszolút
27 Mit jelent a TEWI érték? (2.8pont)
A TEWI jelentése: Total Equivalent Warming Impact = teljes egyenértékű melegítő hatás
28 A levegővel milyen arányban keveredve gyúlékony az izobután? (2.8pont)
1,8-8,4 V%
29 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
A nyalábcsöves elpárologtatók egyaránt készülnek száraz és elárasztott rendszerű kivitelben.
30 Mi az összefüggés a sűrűség és a fajtérfogat között? (2.8pont)
a sűrűség és fajtérfogat egymás reciproka
31 Mi a szervomotor vagy végrehajtó motor? (2.8pont)
Az a berendezés, amely a segédenergia segítségével a beavatkozó szervet mozgatja.
32 Mi a szabályozás általában? (2.8pont)
Az adott paraméternek a parancsolt értéktől való eltérésének irányával ellentétes irányban történő zárt láncú beavatkozás.
33 Különböző anyagú (Al, Cu, Fe) csövek összekötésénél hogyan választják meg a Lokring csatlakozó anyagát? (2.8pont)
Mindig a puhább fémből készüljön (Al vagy Ms)
34 Mekkora vákuumot kell tartósan elérni egy hűtőberendezés légtelenítéskor? (2.8pont)
<= 270 Pa
36 Hogyan keletkezik az ózon? (2.8pont)
A legrövidebb hullámhosszú ibolyán túli sugarak hatására
37 Mely hűtőközegek gyúlékonyak? (2.8pont)
R290
38 Mi a segédenergia nélküli szabályozó? (2.8pont)
Az érzékelő képes a beavatkozáshoz szükséges energia szolgáltatására (pl. csőmembrános nyomásérzékelők, bimetall-hőmérsékletérzékelők).
39 Hogyan kell a szerelőnek a megfelelő típusú és méretű elpárologtatót kiválasztani és beépíteni? (2.8pont)
Az elpárologtató gyártójának jelleggörbéi és útmutatása alapján.
40 Mi a legfontosabb a kommunikáció során? (2.8pont)
Az aktív és csendes odafigyelés, amíg a másik be nem fejezi üzenetét.
1 Milyen mértékegység használható még az SI szerinti Pa mellett a nyomás mérésére? (2.8pont)
bar
2 A hűtőkörben az izobután szívóoldali nyomásértéke... (2.8pont)
alacsonyabb a légköri nyomásnál.
4 Milyen lehetséges hűtési módokat alkalmazhatunk a gyorsan romló élelmiszerek szállítására? (2.8pont)
Folyékony gázokat, eutektikumokat, szárazjeget, kompresszoros hűtőgépeket
5 Milyen nyomás és hőmérséklettartományon belül használhatók a LOKRING csatlakozások? (2.8pont)
50 bar, -50...+150oC
6 Mi a termoscript? (2.8pont)
A hűtött tér hőmérsékletét mérő és azt papírcsíkon vagy korongon rögzítő műszer
7 Szükséges-e a kondenzátor teljesítményének szabályozása? (2.8pont)
Igen, mert túl alacsony kondenzációs nyomás esetén az adagoló nem képes elegendő hűtőközeget juttatni az elpárologtatóba.
8 Mi okozza a felépítmény ajtónyitogatásakor a fellépő hőterhelést (hőveszteséget)? (2.8pont)
A nyitott ajtón keresztül a külső és belső levegő fajsúlykülönbsége által létrehozott "hajtóerő"levegőáramlást indít. A nyitott ajtó alsó részén szinte kifolyik a hideg levegő és eközben a felső részén meleg levegő áramlik a raktérbe. Az így beáramló levegő szállítja a hőterhelést adó hőt.
9 Milyen pontossági osztályú legyen a nyomásmérő a nyomástartási próba végrehajtásához? (2.8pont)
<= 0,5
10 Melyik a folyadékvezeték elágazás helyes kialakítása és miért? (2.8pont)
Az esetleges gázrész egyenlően osztódjon el.
12 Mitől függ a vákuumtartási próba ajánlott időtartama? (2.8pont)
A hűtőberendezés belső térfogatától
13 Kb. mekkora az R410A jelű hűtőközeg telítési gőznyomása 55 °C-on? (túlnyomásban) (2.8pont)
34 bar
14 Hűtőberendezések vákuumozásakor milyen nyomás a mértékadó? (2.8pont)
abszolút
15 Mi a segédenergia nélküli szabályozó? (2.8pont)
Az érzékelő képes a beavatkozáshoz szükséges energia szolgáltatására (pl. csőmembrános nyomásérzékelők, bimetall-hőmérsékletérzékelők).
16 Milyen hőterheléseknek van kitéve a járműfelépítmény stacionárius üzemben? (2.8pont)
A Qtr transzmissziós hőterhelés, a Qajt ajtónyitogatási hőterhelés valamint a Qnaps napsugárzási energiából a belső térbe átvezetett hőmennyiség, a ventilátorhő, és bizonyos esetekben a szállított termék respirációs (légzési) hőjének összege.
17 Mi a nyomásterhelés növelésének szakszerű módja? (2.8pont)
Fokozatos növelés, percenként a próbanyomás 10%-ával
18 Miért és mennyi ideig kell a vákuumszivattyút a vákuumozás előtt előmelegíteni? (2.8pont)
A vákuumszivattyúban levő olaj felmelegítése miatt 5-15 percig.
19 Mikor kell ellenőrizni az olajszintet a kompresszorban? (2.8pont)
Tartós üzemelés után, amikor már beállt az egyensúlyi állapot.
21 Mit tanácsol az ügyfélnek a hűtőberendezések elhelyezésével kapcsolatban? (2.8pont)
A hűtő- és fagyasztókészülék felállítására lehetőleg hűvös helyet válasszon ki .A magasabb környezeti hőmérséklet mindig megnövekedett energiaigényt is jelent.
22 Mi a globális felmelegedés mérőszáma? (2.8pont)
A globális felmelegedés mérőszáma a GWP. GWP=1 jelenti 1 kg CO2 (széndioxid) felmelegítő hatását.
23 Mire kell a szerelőnek előre gondolni gyárilag előszerelt "csoportaggregát" telepítése esetén? (2.8pont)
Arra, hogy az épületben és a gépházban is megfelelő nagy keresztmetszetű nyílások és utak álljanak rendelkezésre.
24 A kompresszor és a kondenzátor közötti vízszintes csőszakasz hogyan szerelendő? (2.8pont)
3% lejtéssel a kondenzátor felé.
25 Milyen feladatok(ka)t kell ellátni a hűtőgép olajnak? (2.8pont)
A kompresszor csapágyainak és csúszó felületeinek kenése, valamint a kompresszor belső hűtése a kompresszor házra történő hőszállítással.
26 Mivel könnyítik meg a Lokring szűrők és töltőcsövek az izobutános hűtők javítását? (2.8pont)
A szűrők és töltőcsövek is Schrader-szelepes csatlakozáso-kat tartalmaznak
27 Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)
Az elárasztott rendszerű elpárologtatóban az egész hőátadó felület jól nedvesített.
28 Mire szolgál a biztonsági lefuvatószelep? (2.8pont)
Nyomástartó edények túlnyomás elleni védelme.
29 Mit "eredményez" az elszennyeződött, valamint lederesedett elpárologtató felület? (2.8pont)
Csökkenti a hőátbocsátási tényezőt, növeli a hűtendő közeg áramlási ellenállását, ezzel a szivattyúzás vagy a ventiláció teljesítmény felvételét, csökkenti a hűtőteljesítményt, szélső esetben a védelem leállítja a hűtőkompresszort.
30 A kondenzációs hőmérsékletet befolyásolja: (2.8pont)
A kondenzátor hőátadó felülete.
31 Mit ábrázol a logp-h diagramban a baloldali határgörbe? (2.8pont)
A telített folyadékállapotokat
32 A leolvasztás miatt fellépő többlethőterhelés miatt... (2.8pont)
az elpárologtató hűtőteljesítménye nagyobb kell legyen a kielégítendő hűtési igénynél.
33 Milyen módon dokumentálható egy meghibásodott alkatrész cseréje? (2.8pont)
A berendezés gépnaplójának megfelelő rovatába jegyzőkönyvezzük az alkatrész cseréjét.
34 Mikor használható a hűtött tér levegője a léghűtőre rakódott dér leolvasztására? (2.8pont)
Ha a hűtött térben tartandó hőmérséklet +2°C-nál magasabb.
35 Mit okoz, ha a kondenzátort elhagyó levegő visszakeveredik a belépő légáramba? (2.8pont)
A kondenzációs hőmérséklet megemelkedik.
36 Mire használják a Lokprep-et? (2.8pont)
Az összekötendő csöveken található hosszanti karcok tömítésére
37 Mit jelent a kényszerolajozás? (2.8pont)
A kompresszorban a kenőolajat olajszivattyú szállítja.
39	Milyen módszert választ egy bizonytalan kimenetelű konfliktus kezelésénél? (2.8pont)					
 	Álláspontom, követelésem rögzítése mellett megvizsgálom a helyzetet az ellenfél szemszögéből is.
40	Hogyan történik a csoportaggregátok hűtőteljesítmény szabályozása? (2.8pont)					
 	Az azonos vagy különböző teljesítményű kompresszorok egymás utáni be- illetve kikapcsolásával.
8	Milyen körülmények befolyásolják az eredő hőátviteli tényező mértékét? (2.8pont)				
 	A jármű menetsebessége és a falszerkezeten beáramló nedvesség.
22	Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)					
 	A nagynyomású folyadékgyűjtőben tárolódik az esetleges hűtőközeg-szökést kompenzáló hűtőközegtartalék.
28	Melyik a legismertebb és legkomplettebb egyik előszerelt egység a hűtő-és klímatechnikában és miért terjedt el? (2.8pont)					
 	A "csoportaggregát"-nak nevezett gépcsoport, amely megoldás azért terjedt el, mert célszerű a hűtőberendezéseket nem egyetlen nagyteljesítményű kompresszorral, hanem több, párhuzamosan kapcsolt kisebb egységgel üzemeltetni.
36	Minek alapján történik a hűtőközegek veszélyességi osztályokba történő besorolása? (2.8pont)					
 	A hűtőközeg gyúlékonysága és mérgező hatása szerint.
40	Mitől függ a hidrosztatikai nyomás nagysága? (2.8pont)					
 	A folyadékoszlop magasságától és a folyadék sűrűségétől
9	Válassza ki a helyes állítást: (2.8pont)				
	Az elpárologtatóban a elpárolgó folyadékfázisú hűtőközeg hőt von el a hűtendő közegből.
1	Mi a szabályozás és a vezérlés közötti eltérés? (2.8pont)				
A szabályozás egy meghatározott jellemző mérése, összehasonlítása a kívánt értékkel, és egy ennek megfelelő beavatkozás végrehajtása, azaz egy zárt folyamat. A vezérlés egy meghatározott beavatkozás megtétele.
Megjegyzést csak bejelentkezett blogolok tagok írhatnak!
Jeletkezz be a blogodban, vagy készíts te is egy blogot a blogolok.hu-n!
Kis Vizsga
csak probálkozom